Formularz reklamacyjny

Klientowi przysługuje mozliwość do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Wzór oświadczenia można obrać poniżej:
- oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy na odległość